x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 250 pln
ENGLISH Version
Happymum

Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

 
§ 1
Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy, zwanej dalej również Promocją, jest Spółka występująca pod firmą Happy Mum Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-763, przy ul. Martyniaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375541, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-381-75-74, zwana dalej Organizatorem.
 
§ 2
Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl.
 
§ 3
1. Promocja nie dotyczy rzeczy z kategorii Sale i Outlet.
 
§ 4
Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:
1. w przypadku zakupu 3 (trzech) rzeczy – 40 % (czterdzieści procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich.
 
§ 5
1. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.
2. Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.
 
§ 6
Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.
 
§ 7
Promocja obowiązuje od dnia 13.03.2017 r. do dnia 19.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.
 
§ 8
Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 
§ 9
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 
Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bierząco z nowościami i promocjami!