x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
  • REGULAMIN KONKURSU ?Wiosenny Konkurs?
§ 1. Określenie organizatora
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu ? ?Wiosenny Konkurs? , zwanego dalej ?Konkursem?.
2. Organizatorem Konkursu jest  PHU Happy Przemysław Bielski, ul. Tęczowa 9a, 10-764 Olsztyn oraz SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK SP.J. ul. Beskidzka 11a,  42-600 Tarnowskie Góry.
§ 2. Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs trwa od  21.03.2016 do 31.03.2016
2. Konkurs prowadzony jest w salonach Happy mum na terenie Polski oraz w sklepie internetowym  ? adresy sklepów zamieszczone są na stronie www.happymum.pl. 
§ 3. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie ?Wiosenny Konkurs? należy wysłać zdjęcie przedstawiające własną interpretację Dnia Wagarowicza na adres marketing@happymum.pl. Przesłane zdjęcie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną rozlosowane trzy nagrody główne w postaci zestawów akcesoriów dziecięcych ufundowanych przez firmę Bibi, w których skład wchodzą: 2 szt. smoczków, zawieszka do smoczka, butelka oraz smoczki do butelki. 
3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 kwietnia 2016. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.happymum.pl oraz na profilu marki na Facebooku. Nagrody zostaną wysłane pocztą  pod podany adres. 
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na podany adres mailowy zawierającego zdjęcie oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu). 
Wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
5. Poprzez przesłanie zdjęcia Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych uczestnika w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych opisów na stronie www.happymum.pl, oraz na https://www.facebook.com/Happy-Mum-oficjalna-strona-284213674943069/timeline/
§ 4. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w wieku od 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jeśli nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest do przedstawienia Organizatorom pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
2. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.happymum.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.happymum.pl 
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!

outlet instagram facebook wersja dla niedowidzących