Happy mum - odzież ciążowa, odzież dla dzieci, moda ciążowa. Sklep, forum, porady ciążowe.
[Rozmiar: 18178 bajtów]
szukaj zwrotu:       szukaj w:
wybrano:
dział - Dziecko (wychowanie, zabawy, rozwój, dieta, przedszkola, itp)
temat - Nocny p?acz przez sen


Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum
Strona 1 - 1, 2, następna
Napisano: Treść:
A?ka
2005-11-08
Email
martwi mnie p?acz mojej córci w nocy. Sypia?a ca?kiem nie?le a od ok 3 tygodni w nocy ok 24 zaczyna si? wielki p?acz. Ma?a ?pi i wo?a przez sen (dzisaj np "daj, daj") Musz? j? przebudzi? poprzytula? (czasami nie pozwala si? nawet dotkn??), za?nie i za kilka minut to samo. Ja wiem, ?e dzieci w nocy prze?ywaj? trudne rzeczy z dnia, ale my mamy bardzo spokojne ?ycie. Olka nie s?yszy krzyków, nie zna nerwów, awantur. Dzie? przebiega nam bardzo spokojnie, na wspólnej zabawie. Mog? ?ma?o powiedzie?, ze ma sielankowe warunki, jeste?my spokojnym domem. staram si? aby nie zasypia?a w p?aczu. Nie wiedz? powodów dla których mia?aby si? tak w nocy zachowywa? i to mnie bardzo niepokoi. Moze jeszcze o czym? nie pomy?la?am. Mo?e wy mi co? podpowiecie.
A?ka
2005-11-08
14:59:28
Email
acha dodam jeszcze, ?e my?la?am o tym czy nie robi si? g?odna, bo ma?o zjada na kolacj? ale próbowali?my j? karmi? w nocy i nie chce. Rozdra?nia si? jeszcze bardziej. O jedzeniu czego? sta?ego nie ma mowy, bo nawet nie usiedzi, zasypia a kaszki p?ynnej z butelki nie chce. za to wypija mnustwo herbatki.
Kate
2005-11-09
13:39:21
Email
Asiu, a ile Ola ma? Wiesz, ja od kilku dni mam ten sam problem - Ja? (8 msc), zasypia spokojnie o 20, ale ju? o 22 zaczyna si? koszmar, p?acze przez sen, rzuca si?, siada w ?ó?eczku, czasem a? ude?a si? w g?ówk? - taki wystraszony, ja nie mog? go dobudzi?. Jak ju? go obudz?, poprzytulam i uspokoj?, to po ok 20 min znów zaczyna si? to samo. Koszmar - w cišgu nocy te? tak samo - po kilka razy. A w cišgu dnia u nas jest te? bardzo spokojnie, sielanka - jak mówisz. Wydaje mi si?, ?e on zaczyna du?o rozumie?, wiele informacji przyswaja i potem we ?nie wszystko prze?ywa. Nie wiem, czy nie powinnam powiedzie? o tym lekarzowi, bo sytuacja mnie ju? przerasta!!! Pozdrawiam Kate
A?ka
2005-11-09
19:54:10
Email
Kate, Ola ma 13 mcy. W ostatni? noc spa?a bardzo, bardzo spokojnie..... zrobi?am ma?y eksperyment, przez ca?y dzie? nie w??czy?am telewizora. Kiedy? us?ysza?am wypowied? pewnego lekarza, ?e teraz dzieci maj? k?opoty z ze snem poniewa? dzisiejszy ?wiat daje im za du?o bod?ców, z którymi nasze maluchy nie mog? sobie poradzi?. Tak jak mówisz, z wiekiem dzieci wiecej rozumiej? i w nocy chyba te "koszary" bior? si? z "przetrawiania" informacji. W zwi?zku z tym, postanowi?am sprawdzi? co b?dzie je?li nie w??cz? telewizora. Narazie mieszkamy w takich warunkach, ?e sypiamy w jednym pokoju, w którym jest telewizor i Ola przez to zasypia?a przy nim, ma?o tego, w ci?gu dnia bywa, ?e te? gra. A teraz rano ogl?da bajki, ja sprz?tam, pó?niej w??czamy radio... wczoraj to zda?o egzamin albo to czysty przypadek. Zobaczymy co b?dzie dzisiaj i przez najbli?sze dni. Obym nie chwali?a za wcze?nie.
amelia
2005-11-09
23:54:44
Email
Mam 13 miesi?czn? córcie i te? od kilku dni przera?liwie p?acze w nocy. Nie moge jej uspokoi? ale ja my?la?am ?e mo?e bol? j? dzi?se?ka,bo rosn? jej z?bki. Daj zna? czy brak telewizji co? daje czy to faktycznie przypadek.Z góry dzi?kuje. Pozdrawiam
Kate
2005-11-10
09:41:49
Email
Dziewczyny, s?ysza?am kiedy? o tym, o czym pisze Asia, ?e to mo?e by? nadmiar bod?ców, wi?c i ja testuj? -pochowa?am wi?kszo?? zabawek do pud?a, wieczorem ?wiczylismy na dywanie,bawilismy si? spokojnie klocuszkami, ?adnego telewizora i ... p?acz w nocy ale tym razem l?ejszy do ukojenia i tylko jedno wybudzenie... Dzi? ju? nie potestuj? dalej, bo te?ciowie przyjerzd?aj? - a tu to pewnie nadmiar bod?ców zagwarantowa? mo?na. Pisz Asiu, jak u Was post?py z wyciszaniem id?! Pozdrawiam KAte
Michalina
2005-11-10
10:43:21
Email
Mój ?ukasz (10 miesi?cy) od jakiego? miesi?ca budzi si? po kilka razy w nocy i strasznie p?acze. Rzuca si? w ?o?eczku, siada. Dopiero gdy wezm? go do naszego ?ó?ka, przytul? i dam pier? Ma?y zasypia. Gdy ja id? do pracy Ma?y zostaje z babci?, raz jedn?, raz drug?. Babcie s? dla niego kochane, maj? dobre podejscie gdy? obie by?y (te?ciowa jeszcze pracuje) piel?gniarkami na oddzia?ach dzieci?cych. W domu panuje zdrowa atmosfera, nie ma k?ótni ani krzyków. TV chodzi bardzo rzadko. Ju? nie wiem co robic.
Anna
2005-11-10
22:21:30
Email
Mi?oszowi nocny p?acz i niespokojny sen zdarza si? rzadko, ale u nas spowodowany jest ewidentnie nadmiarem emocji i to takich pozytywnych. Dzieje si? tak np. wtedy kiedy kto? do nas przychodzi wieczorem jest weso?a zabawa, ?miechy, piski itp. Potem w nocy prze?ywa to na nowo, tylko zamiast ?miechu jest p?acz i przewalanie si? w ?ó?eczku.
A?ka
2005-11-11
19:09:41
Email
Dziewczyny, my eksperymentujemy ju? 3 wieczory i.... nocki sa bardzo spokojne. Nabieram przekonania, ze to faktycznie przez telewizj?. Oby, oby! Nie chc? zapeszy?!
Michalina
2005-11-12
01:53:59
Email
Czyta?am wczoraj, ?e uk?ad nerwowy takich ma?ych dzieciaczków nie jest jeszcze w stanie sobie poradzic ze wszystkimi emocjami, jakie dziecko przezylo podczas dnia, stad te nocne p?acze. Najlepszy sposó wiec ograniczyc emocje. Dziwi? sie, ?e Lukasz dzisiaj tak spokojnie spi, po tej ca?ej defiladzie z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci, na ktorej rycza? z powodu zbyt g?osnych tr?bek i b?bnów. Powinien budzi? si? chyba co chwil?, a on ?pi. Ca?e scze?cie i odpukac :)
Kate
2005-11-16
08:35:56
Email
Dziewczyny, to dzia?a!!! Wczoraj po pracy musia?am jechac z m??em na zakupy, wi?c do wieczora z Jasiem by?a moja mama. Warcamy, a Male?ki, taki spokojny, siedzi i klocuszki sobie uk?ada. Wyk?pa?am go, da?am kaszk? i po?o?y?am spa?. Ca?? noc do rana Ja? spa? be? jedego kw?kni?cia. Z nami kiedy jest po po?udniu to istny sza?, wyg?upiamy si?, bawimy g?osno, Ja? si? chichra itp. A potem efekt taki, ?e ca?? noc p?acze przez sen. Chyba musz? go po po?udniu wycisza?, dostarcza? mu mniej bod?ców, bardziej sofciarsko podchodzi? do niego. Zaczynam testowac. O efektach donios? ju? wkrótce. Kate
paren1
2006-02-21
14:07:37
Email
Cze?? Dziewczyny nasza Martynka te? od kilku dni ma problemy ze spaniem w nocy, zasypia zazwyczaj mi?dzy 20 a 21 dosy? ?adnie, ale w nocy zaczyna sie budzic kilka razy i pop?akiwa? nic jej nie uspokaja, ani smoczek, ani noszenie na r?czkach z tuleniem i wyciszaniem, ani spanie z nami na ?ó?ku. I jak czytam Wasze wcze?niejsze wypowiedzi to si? zastanawiam czy powodem tego nie s? wieczorne szale?stwa z tatusiem, który bardzo intensywnie i d?ugo si? z ni? bawi, wyg?upia itp. mo?e faktycznie dla Ma?ej jest to zbyt du?o i w nocy jej organizm odreagowuje te zabawy. Czy u Was ju? sko?czy?y si? te problemy?
maja77
2008-04-08
15:33:21
Email
Dziewczyny ma pytanie, Tomek ma 2,5 roku od kilku nocy budzi si? z p?aczem, albo j?czy przez sen - czy to mog? i?? pi?tki? Pyta?am czy go boli brzuszek albo z?by ale nie potwierdzi? i nie wiem za bardzo co to mo?e by?. Macie jakie? do?wiadczenia w tym zakresie?
aniastu
2012-03-18
12:19:26
Email
Mam prawie 3-letniego ch?opca. Podobnie jak u innych dzieci, bawi si? zupe?nie dobrze w dzie?. Ale noce po godzinie 24:00 , s? koszmarne. St?ka, j?czy, p?acze. W ci?gu dnia równie? ogl?da telewizj?, ale np. wczoraj nie ogl?da? i ca?y dzie? sp?dzi? na ?wie?ym powietrzu, bez ?adnych wi?kszych emocji, a mimo to noc by?a tragiczna.
Goga66
2012-03-18
16:37:35
Email
Nie tylko telewizja daje nadmiar bod?ców. Zbyt szalone zabawy, zbyt pó?ne zabawy, pods?uchiwanie rozmów doros?ych, ich problemów czy k?ótni. Sama jestem fatalnym przyk?adem, bo ja porz?dku w ?ycie mojej córeczki nie wprowadzam - na szcz??cie ona ?pi do?? dobrze. A mo?e co? si? zmieni?o w Waszym ?yciu - czasem pój?cie do przedszkola to du?y stres, a nawet zmiana rozk?adu dnia. A mo?e trzeba zastanowi? si? nad diet?? Mo?e ma jakie? wzd?cia, kolki czy bóle brzuszka? Niekoniecznie musi si? budzi? a tylko kr?ci si?, wzdycha itp. Nie jest alergikiem?
Goga66
2012-03-18
16:44:56
Email
I wa?ne jest te?, co ogl?da w TV - bo wiele filmów dla dzieci niekoniecznie nadaje si? dla 2-3 latka. Scooby doo np. potrafi przerazi? 5-latka. Je?li ogl?da TV d?u?ej ni? 40-60 min dziennie w tym wieku to za du?o. Filmy migocz?, to co si? w nich dzieje ma najcz??ciej bardzo du?e nienaturalne tempo. A czytacie dziecku przed snem? Warto co? spokojnego bez duchów, czarownic i z?ych piratów poczyta?. Dobre s? wierszyki. Co do mojej ju? 6-letniej córeczki - nigdy jej nie wyrzuca?am z naszego ?ó?ka - kiedy ma ochot? ?pi ca?? noc z nami. Teraz kiedy by?a chora spa?am z ni? i mog?am reagowa? na ka?dy j?k bólu. Ja odwrotnie od cz??ci wspó?czesnych psychologów uwa?am, ?e dziecko chc?ce spa? z rodzicami nic nie traci - najwy?ej zyskuje poczucie bezpiecze?stwa i ?mielej rusza samodzielnie w ?wiat
Strona 1 - 1, 2, następna
Dodaj nowy wpis      Powrót do wybranego działu      Powrót do strony głównej forum