x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Tylko 48 godzin! 15% rabatu na całe zakupy! Hasło: HAPPYWEEKEND

 REGULAMIN KONKURSU „Twoje Zakupy W Prezencie”

§ 1. Określenie organizatora

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu – „Twoje Zakupy W Prezencie” , zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest  PHU Happy Przemysław Bielski, ul. Tęczowa 9a, 10-764 Olsztyn

§ 2. Termin i miejsce Konkursu

1. Konkurs trwa od  01.12.2021 do 23.12.2021r.

2. Konkurs prowadzony jest w sklepie internetowym  – adres strony www.happymum.pl.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie „Twoje Zakupy W Prezencie” należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym www.happymum.pl. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest opłacenie i odebrane przez klienta zakupów, zamówionych w sklepie internetowym organizatora konkursu. Zakupy należy zrealizować w terminie pomiędzy 1.12.2021, a  23.12.2021r.

2. Spośród wszystkich opłaconych i odebranych zamówień zostaną rozlosowane trzy zamówienia, których właściciele otrzymają zwrot gotówki na konto o wartości, wylosowanego paragonu.

3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 24 grudnia 2021 roku. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.happymum.pl oraz na profilu marki na Facebooku. Zwrot wartości wylosowanych paragonów zostanie przelany w ten sam sposób w jaki było płacone za zamówienie złożone w sklepie internetowym.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zrobienie zakupów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.happymum.pl, w terminie pomiędzy 1.12.2021. a 23.12.2021r. Wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych opisów na stronie www.happymum.pl, oraz na https://www.facebook.com/Happy-Mum-oficjalna-strona-284213674943069/timeline/

§ 4. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w wieku od 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jeśli nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest do przedstawienia Organizatorom pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.happymum.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.happymum.pl

4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu.

 

                 

Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!