x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Tylko 48 godzin! 15% rabatu na całe zakupy! Hasło: HAPPYWEEKEND

 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

§1 Definicje

1.Wydawca: PHU HAPPY Przemysław Bielski 10-764,
ul. Tęczowa 9a, NIP: 739-161-86-81 zwany dalej „wydawcą

2. Voucher- elektroniczny Bon towarowy.

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.

4. Nabywca – osoba, która nabywa Voucher dokonując przekazania środków na rzecz Wydawcy w wartości równej wartości bonu, w zamiast za co otrzymuje od Wydawcy Voucher.

5. Regulamin określa warunki wydania i korzystania z Vouchera .

 

§ 2 Wydanie Bonu elektronicznego i  korzystanie z bonu elektronicznego

1.       Voucher w postaci elektronicznej można nabyć na stronie internetowej www.happymum.pl.

2.       Wartość bonu to 100pln. Jeśli Nabywca chce zakupić bon na wyższą kwotę, musi wybrać jego wielokrotność.

3.       Po zakupie Nabywca otrzymuje od nas maila ze specjalnym voucherem do wydrukowania.

4.       Realizacja bonu upominkowego jest możliwa wyłącznie w sklepie internetowym Happymum.

5.       W sklepie internetowym www.happymum.pl Użytkownik dokonuje realizacji Bonu podarunkowego przez wpisanie numeru Bonu podarunkowego w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.

6.     Bon Podarunkowa zachowuje ważność przez okres sześciu  miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Okres ważności Bonu Podarunkowego nie może zostać przedłużony. Po upływie ważności Bonu Podarunkowego, Użytkownik traci środki zgromadzone na Bonie Podarunkowym bez możliwości ich wypłacenia w jakiekolwiek innej formie.

 

                             § 3 Zwrot towarów

 

1.       W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Bonu podarunkowego, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

 

§4 Reklamacje i skargi

 

1.    Wszelkie reklamacje i skargi wydania, doładowania i korzystania z Vouchetra mogą być składane najpóźniej do czternastu dni, od daty wydania Bonu podarunkowego .

 

§5 Odpowiedzialność

1. Wydawca zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu,
 z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu
w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie www.happymum.pl.

Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!