x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Weekend zakupów w Happy mum! 20% rabatu na całe zakupy. Hasło: HAPPYWEEKEND

 Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

Rabat 20zł przy zakupach za min. 200zł

§ 1

Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy, zwanej dalej również Promocją, jest Spółka występująca pod firmą Happy Mum Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-763, przy ul. Martyniaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375541, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-381-75-74, zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2

Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl.

 

§ 3

Promocja dotyczy również rzeczy z kategorii Sale i Outlet.

 

§ 4

Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od kwoty towarów nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:

1.            w przypadku zakupu na kwotę powyżej 200zł  – 20zł (dwadzieścia złotych) od całkowitej wartości zamówienia.

 

§ 5

1.            W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.

2.            Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

 

§ 6

Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

 

§ 7

Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. oraz 7.08.2018 r. do dnia 12.08.2019r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

 

§ 8

Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

Rabat 40% na trzecią rzecz z nowej kolekcji

§ 1

Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy / towarów, zwanej dalej również Promocją, jest firma PHU HAPPY PRZEMYSŁAW BIELSKI z siedzibą w Olsztynie, kod 10-764, przy ul. Tęczowej 9a, posiadająca numer NIP 739-161-86-81, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl.

 

§ 3

1.            Promocja nie dotyczy rzeczy z kategorii Rocky Rabbit Sale, Sale, Akcesoria i Outlet.

 

§ 4

Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:

1.            w przypadku zakupu 3 (trzech) rzeczy – 40 % (czterdzieści procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich.

 

§ 5

1.            W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.

2.            Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

 

§ 6

Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

 

§ 7

Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. oraz od dnia 7.08.2019r. do dnia 12.08.2019r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

 

§ 8

Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

Rabat 20% na drugą rzecz z nowej kolekcji

§ 1

Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy / towarów, zwanej dalej również Promocją, jest firma PHU HAPPY PRZEMYSŁAW BIELSKI z siedzibą w Olsztynie, kod 10-764, przy

ul. Tęczowej 9a, posiadająca numer NIP 739-161-86-81, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl.

 

§ 3

1.            Promocja nie dotyczy rzeczy z kategorii Rocky Rabbit Sale, Sale, Akcesoria i Outlet.

 

§ 4

Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:

1.            w przypadku zakupu 2 (dwóch) rzeczy – 20 % (dwadzieścia procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich.

 

§ 5

1.            W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.

2.            Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

 

§ 6

Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

 

§ 7

Promocja obowiązuje od dnia 19.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. oraz od dnia 07.08.2019r. do dnia 12.08.2019r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

 

§ 8

Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

Regulamin promocyjnej sprzedaży towarów w sklepie internetowym Happymum.pl

Rabat 20% na cały outlet przy zakupie min. 2 rzeczy z tej kategorii

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem Promocji, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.happymum.pl określa zasady sprzedaży promocyjnej towarów, zwanej dalej również Promocją w sklepie internetowy Happy mum.

2. W zakresie nie uregulowanym treścią Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Happy mum, znajdującego się pod adresem www.happymum.pl.

3. Promocja dotyczy towarów wskazanych przez Sprzedawcę.

4. Promocja trwa w okresie od dnia 19.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. oraz od dnia 7.08.2019r. do dnia 12.08.2019r. lub do wyczerpania zapasów towarów objętych Promocją.

5. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.

6. W ramach Promocji Kupujący jest zobowiązany do nabycia co najmniej dwóch sztuk towaru z kategorii Outlet objętych Promocją.

7. W stosunku do każdego towaru nabywanego w ramach Promocji udzielany jest rabat w wysokości 20% ceny katalogowej tego towaru.

8. Rabat na towary objęte Promocją udzielany jest pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.

9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, co do których odstąpienie od umowy nie nastąpiło. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy

Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!