x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Tylko 48 godzin! 15% rabatu na całe zakupy! Hasło: HAPPYWEEKEND

 

 

Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy / towarów.

 
§ 1
Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy / towarów, zwanej dalej również Promocją, jest firma PHU HAPPY PRZEMYSŁAW BIELSKI z siedzibą w Olsztynie, kod 10-764, przy  ul. Tęczowej 9a, posiadająca numer NIP 739-161-86-81, zwana dalej Organizatorem.
§ 2
Promocja dotyczy rzeczy / towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl, zwanym dalej Sklepem i na zasadach wynikających z Regulaminu.
§ 3
1. Każdej osobie nabywającej towary w Sklepie i po spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu, Organizator umożliwia dokonanie zakupu innych towarów, zwanych dalej Towarami Objętymi Promocją lub TOP, po cenie 1 zł brutto.
2. Wybierając jeden z Towarów Objętych Promocją nabywca będzie również informowany o rzeczywistej cenie takiego Towaru, zwanej dalej Ceną Rzeczywistą.
3. Listę Towarów Objętych Promocją ustala Organizator.
§ 4
1. Każda osoba, która na podstawie jednostkowej umowy sprzedaży, dokona w Sklepie zakupów o wartości przekraczającej 250 zł, 400 zł lub 600 zł, zwanych dalej Progiem Kwotowym, będzie uprawniona do zakupu jednej rzeczy / towaru objętego listą TOP za cenę 1 zł brutto.
2. Po przekroczeniu każdego z Progów Kwotowych na stronie Sklepu pojawi się informacja o możliwości nabycia jednego z Towarów Objętych Promocją. 
3. Jednorazowe przekroczenie jednego z progów kwotowych wskazanych w ust. 1 uprawnia do nabycia jednego towaru z listy TOP. Przekroczenie wszystkich progów kwotowych określonych w ust. 1 lub drugiego z nich nie uprawnia do nabycia trzech lub dwóch towarów z listy TOP.
4. W celu ustalenia, który próg kwotowy został przekroczony i jakie towary będące na liście TOP nabywca może kupić w cenie promocyjnej zliczana będzie ogólna wartość jednostkowego zamówienia nabywcy.
5. Wyboru Towaru Objętego Promocją dokonuje nabywca, naciskając na pojawiającą się na ekranie ikonę z jego zdjęciem i zobowiązując się w ten sposób do zapłaty za wybrany towar z listy TOP.
§ 5
W przypadku gdy po dokonaniu zakupów w Sklepie nabywca odstąpi od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części, co spowoduje, że łączna wartość jego zamówienia ulegnie obniżeniu i będzie się mieścić w niższym Progu Kwotowym niż ten na podstawie którego nabył on jeden z towarów objętych listą TOP, nabywca taki będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną Rzeczywistą a kwotą jaką zapłacił on za taki Towar Objęty Promocją. Wartość tego świadczenia może zostać potrącona ze świadczenia jakie Organizator ma zwrócić nabywcy z tytułu odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.
§ 6
Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w całości lub w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.
§ 7
1. Promocja obowiązuje od dnia 17.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów Towarów Objętych Promocją.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany listy Towarów Objętych Promocją w zakresie ich rodzaju, czy właściwości.
3. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Promocji jak również do zmiany warunków jej prowadzenia ze skutkiem na przyszłość.
§ 8
Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
§ 9
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 
 
Załącznik nr 1

Ceny Rzeczywiste Towarów Objętych Promocją (TOP):

 

- Kubek Najfajniejsza Mama – 29 PLN,

- Torba Najfajniejsza Mama – 29 PLN,

- Zawieszka Bezpieczeństwa MRB – 9 PLN,

- Rocky Rabbit summer body – 39 PLN,

- Maternity tights 20 DEN – 19 PLN,

- Royal Duck (kolor biały) – 39 PLN,

- Mini MRB – szeleścik – 49 PLN,

- Nursing tank top – 89 PLN,

- Żyrafa misiaki (kolor srebrny) – 40 PLN.

 
Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!