x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
HO HO HO! -25% na całe zakupy od Happy Mikołaja! Hasło: MIKOŁAJ
Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

§ 1
Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy, zwanej dalej również Promocją, jest Spółka występująca pod firmą Happy Mum Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-763, przy ul. Martyniaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375541, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-381-75-74, zwana dalej Organizatorem.

§ 2
Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl oraz w sklepach stacjonarnych oznaczonych znakiem Happy Mum, mieszczących się w:
1. Centrum Handlowym SILESIA w Katowicach, ul.Chorzowska 107
2. Centrum Handlowym BONARKA w Krakowie, ul. Kamieńskiego 11
3. Centrum Handlowym MANUFAKTURA w Łodzi, ul. Drewnowska 58
4. Centrum Handlowym GALERIA MALTA w Poznaniu, ul. Maltańska 1
5. Centrum Handlowym AURA w Olsztynie, ul.Piłsudskiego 16
6. Centrum Handlowym WOLA PARK w Warszawie, ul. Górczewska 124
7. Centrum Handlowym ARKADY WROCŁAWSKIE we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4
8. Centrum Handlowym KLIF w Gdyni, Al. Zwycięstwa 256.

§ 3
1. Promocja dotyczy towarów wskazanych przez Sprzedawcę.

§ 4
Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:
1. W przypadku zakupu 2 (dwóch) rzeczy – 20 % (dwadzieścia procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej z nich,

§ 5
1. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.
2. Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

§ 6
Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

§ 7
Promocja obowiązuje w dniu 16.01.2017 r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

§ 8
Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§ 9
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 
Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!