x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: +48 691 577 809
Darmowa dostawa od 300 pln
ENGLISH Version
Tylko 48 godzin! 15% rabatu na całe zakupy! Hasło: HAPPYWEEKEND

 REGULAMIN KONKURSU "Mama ma moc"

§ 1. Określenie organizatora
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu "Mama ma moc", zwanego dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest  PHU Happy Przemysław Bielski, ul. Tęczowa 9a 10-764 Olsztyn 
§ 2. Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs trwa od  23.02.2017 do 31.03.2017
2. Konkurs prowadzony jest w sklepach stacjonarnych  Happy mum na terenie Polski - adresy sklepów zamieszczone są na stronie www.happymum.pl oraz w sklepie internetowym www.happymum.pl.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie "Mama ma moc"  należy zrobić zakupy na dowolną kwotę w sklepie  stacjonarnym lub sklepie internetowym Happy mum, w terminie 23.02.2017 ? 31.03.2017. Za jeden zakup klient otrzymuje jedną kartę konkursową. Kartę należy wypełnić, odpowiadając na pytanie: A jaką super moc masz Ty? Podziel się z nami informacją o swoich super mocach!  Kartę  wraz z danymi kontaktowymi należy pozostawić sprzedawcy lub przesłać na adres: HAPPY MUM, ul. Martyniaka 25, 10-763 Olsztyn 
2. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wylosowane nagrody : nagroda główna -wózek TORRE marki COTO BABY  oraz nagroda dodatkowa-  MR B marki LULLALOVE
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15.04.2017. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie happymum.pl. Nagrody zostaną wysłane pocztą  pod podany adres.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupu w sklepie Happy mum lub sklepie stacjonarnym, wypełnienie i  przekazanie sprzedawcy formularza zawierającego odpowiedź na pytanie wraz z danymi kontaktowymi i podpisem uczestnika. Formularz można również przesłać na adres: HAPPY MUM, ul. Martyniaka 25, 10-763 Olsztyn 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych odpowiedzi  na stronie www.happymum.pl, oraz funpage na portalu społecznościowym facebook.
§ 4. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w wieku od 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jeśli nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest do przedstawienia Organizatorom pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w sklepach stacjonarnych Happy mum.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.happymum.pl 
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu.
 
Dołącz do nas
@happymum

Pozostańmy w kontakcie!

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!